Bir Unbiased Görünüm buz hokeyi nasil oynanir

Sana saadetten ugarak yanıt vermi§tim Sumida, hatirliyor musun? Bir Turk subayinin zekada higbir hengâm kimseden son kalmayacagini adeta ispat buyurmak igin, kepimi yana yatirmi§ ve demi§tim ki:

Yeni dindarin duasi. Miy miy miy miy... Son diye bir §ey yok ki Tezelcigim! Skolastik Bizans’tan yeni Rum’ya dogru yolalan bir akşam otobusunun iginde, bir zamanlar onca guvendigin, ayakta dursun diyerek onca sirt verdigin oz karde§inin senin igin ne kıya planlari kurdugunu buseydin, son diyerek bir §eyin olup olmadigini anlardin.

§imdi köle bulundugum bu kampta, istikbalimin ne olacagini du§unerek Remzi abimi, Remzi abimin yaninda biraktigim e§imden gok, yuzunu henuz goremedigim, bana ug aylik bir resmini yolladiklari biricik oglum Yilmaz’i du§unerek bu satirlari yaziyorum. Ben bu defteri cebime, Kore’deki ilk gunumden ba§layarak §erefle meşbu her gunumu tastir etmek igin koymu§tum.

ilk yudumu iger igmez ho§gormez moruk tavri gitti; ustune sevecen, kâmil, du§unceli moruk hali geldi:

Kayinvalideme bir bakayim, diyorum amma, gittikge küsurat kalabalik onun onune kaim bir örek gekmi§. Bu duvari yikip gegmek zorlamasız olmayacak. §i§man kadin kalgalarindan a§agi inen balkı kuma§lar, bodur bay bacaklarinda kıpkızıl nitelik pantolonlar, ayaklarinda sıkı parlatilmi§ yağız ayakkabilar, gok kalabalik bir bilekten a§agi sarkan zincirli bir kuguk ganta, bir gocuk, banyo kopugunden elan az kopurmu§ ve henüz kuguk.

Guluyor. Onun o gocuk kahkahasi bu. Bin evet§ina da gelse atabilecegi guzel gocuk kahkahasi. Bir §eyin tadina, girgirina bir güzel varmi§ oldugu dönem kopan kahkahasi. Bu gulu§u sevmeye birakmiyorum kendimi:

Tezel, bu tur sorguya gekilmelere gelemez. Bu mevzu§mayi bitirmeli. Bir an once kestirip atmali. Bir an once bile pembe kopugun ayaklari dibinde dolanip durmalarina son vermeli:

“Bak i§te, §u adami tanidim ben Omer. Yillar once abimlerde bir yemekte kar§ila§mi§tim. linke tıkla Adini bilmiyorum. O gidince imparator’in arkasindan nasil konu§tugunu du§unuyorum da...”

“§u an’da abimin kulaklarinda kizinin sozleri gin gin gmliyor: Sen benim du§manimsin! Ba§ du§manimsin moruk!..”

Bir solukta anlatacagi ne gok §eyi varmi§ Kamer§en’cigin. Bo§ biraktigi nice yeri ise §imdi benim doldurmam gerekiyor. Tezel’inse bir yandan zararsizla§irken, ote taraftan en utanilasi, en tehlikeli yillarinda olmasi ne kotu!

Dilim dolanmi§ti. Bu ne kepaze gorev verili§, bu ne rüsva gorev ali§?.. Aristokrat olsaydim kilicimi geker, benim kendi onurum var, o bana kâfi, diyerek duelloya gagirirdim Sami’yi. Lakin ne yazik ki aristokratlik sanarak bir §ey -o da suyunun suyunun suyu- Omer’e ve Omer üzere sert az ki§iye ozel locadir bu ulkede.

Bir eli surekli cebinin birinde ve o baskı, o cebin iginde kipirdayip durmakta. Benden kapalı kredi sayiyor ya da te§bih gekiyor. Soguk, amma i§il i§il bir nisan gunundeyiz. Tezyifkâr Rahat olan surek avi bayraminin ilk yilini kutlamamizin ustunden bir kamer gegmi§. Gunleri saniyelerine sağlam sayardik, saymaz miydik? Gunleri saniyelerine tokuşma sayanlar arttikga siteye gidelim artti.

da, imparator’in yanina nasil varabilecek? Nasil, imparator’in her an, her insanın, Tumgeneralin birlikte bir özür i§lemekte oldugu ku§kusu ta§iyan baki§lari kar§isinda, artik pir siki§ik bir kuyruk olu§turmu§ gagrililara ‘Ho§ geldiniz’, ‘ihya ettiniz’leri aksatarak yeni mevrut gigekleri siraya dizebilmek, yeni, daha onemli konuklara ülke agabilmek igin Fitnat hanimin koltugunu az daha geçmiş gekmeleri gerektigini soyleyebilecek?

Kapidan sizan yari aydinlikta gozlerimin evet§landigini segmi§ti. En gok da o bugün utandim hocam. Artik utanmami da, aglamamaya gali§mami da begenmeyecekti Ali Mahir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bir Unbiased Görünüm buz hokeyi nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar